koronować


koronować
Koronowana głowa zob. głowa 27.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • koronować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, koronowaćnuję, koronowaćnuje, koronowaćany {{/stl 8}}– ukoronować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uroczyście powierzać władzę monarszą poprzez włożenie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • koronować — ndk IV, koronowaćnuję, koronowaćnujesz, koronowaćnuj, koronowaćował, koronowaćowany «uroczyście wkładać koronę na głowę nowo obranego monarchy (lub papieża), jako symbol przekazania mu najwyższej władzy w państwie (w kościele)» Władysława… …   Słownik języka polskiego

  • koronować się – ukoronować się — {{/stl 13}}{{stl 33}} być koronowanym; stawać się monarchą poprzez akt koronacji (także nakładając samemu sobie koronę na głowę) :{{/stl 33}}{{stl 10}}Mimo licznych sprzeciwów koronował się na króla Polski. Napoleon koronował się na cesarza… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • короновать — уже у Котошихина 5. Через польск. koronowac из ит., лат. соrōnārе; см. Христиани 10. •• [Уже в 1577 г.; см. Фогараши, Studiа Slavica , 4, 1958, стр. 66. – Т.] …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • koronowanie — ↨ koronowanie się n I rzecz. od koronować (się) …   Słownik języka polskiego

  • karūnavoti — ×karūnavoti, oja, ojo (l. koronować) tr. 1. SD106, R, K, N, M žr. karūnuoti: Nė vienas nebus karūnavotas, tiktai kuris vyriškai kariaus DP107. | refl.: Vytautas buvo sumanęs karūnavoties Yl. 2. kankinti, širdį užgauti: Vyrai karūnavo[ja] pačias,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ukoronować — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}koronować {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}ukoronować II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk Ia, ukoronowaćnuję, ukoronowaćnuje, ukoronowaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} dokonać czegoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ukoronować się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}koronować się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień